Life is Short 5: מבקשי מקלט – מושב שני
Life is Short 5: מבקשי מקלט – מושב שני

יום העיון Life is short! מתקיים השנה זו הפעם החמישית. כבכל שנה, נכנס יוצרים, מבקרים, אקדמאים ואנשי תעשייה במטרה לחשוב יחד על הקולנוע הקצר.

הסרט הקצר, שנחשב בעבר לנחלתם הבלעדית של סטודנטים וקולנוענים מתחילים, זוכה בשנים האחרונות להכרה רחבה, בארץ ובעולם, כסוגה אמנותית העומדת בפני עצמה.

זו מאתגרת את המנגנונים המסחריים של תעשיית הקולנוע (הפקה, שיווק והפצה) אך בה בעת מזמנת הזדמנויות חדשות לביטוי אמנותי.

בעת הזאת, הנתונה לשינויים חברתיים וכלכליים תכופים ובלתי צפויים, נחשפת חשיבותו של הקולנוע הקצר, שבעשייה בלתי מתווכת ומצומצמת, מצליח להגיב בזמן אמת לאירועי השעה.

השנה נושא הכנס יהיה ״מבקשי מקלט״. הקולנוע הקצר מגיב למשבר מבקשי המקלט. יוצרים ויוצרות מגיעים עם המצלמה, נחשפים אל מבקשי המקלט וחושפים את הסיפורים שלהם דרך יצירה אמנותית.

במהלך יום העיון יוצרים, אקדמאים ומבקשי מקלט יציגו את עבודותיהם, ידונו באתגרים האתיים וההפקתיים, וינסו להבין יחד כיצד מספרים את סיפור מבקשי המקלט בסרט קצר.

 

האירוע יתקיים בשיתוף עם מהמחלקה לקולנוע, הפקולטה לאמנויות – המדרשה, מכללת בית ברל.

סינמטק תל אביב, אולם 4
14.06.18
יום חמישי, 13:30
לרכישת כרטיסים